kloe2_lnf_infn.jpg Flame per PlasmonXThumbnailsKLOEFlame per PlasmonXThumbnailsKLOEFlame per PlasmonXThumbnailsKLOEFlame per PlasmonXThumbnailsKLOEFlame per PlasmonXThumbnailsKLOE

Kloe, Laboratori Nazionali di Frascati (INFN): Il rivelatore Kloe nei Laboratori Nazionali di Frascati (INFN).